การบ้านปิดเทอม 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูพนอม    ครูหนึ่งฤทัย    ครูเสน่ห์     ครูเปมิกา    ครูณัฐสิรี

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูวิร่วง    ครูอรวรรณ    ครูมิตร    ครูกานต์มณี    ครูดวงพร    ครูนภาพร

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูพรรณี     ครูผ่องพรรณ     ครูถนอม    ครูพรศักดิ์     ครูวรุต    ครูอิสระ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูเพลินใจ      ครูอานนท์      ครูอำนวย      ครูสัญญา      ครูวิชิต      ครูจุฬารัตน์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูเฉลียว    ครูอุไรวรรณ    ครูสุภาพร    ครูรังสรรค์    ครูจิระประภา    ครูจิตรี

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูนิทรา    ครูมอย    ครูพิชญา   ครูปิยพงค์    ครูปรัชญ์   ครูน้ำ

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: