รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

ผลการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

 

หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ละระดับชั้น ทางโรงเรียนจะประสานเพื่อเข้าร่วมพิธีรับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความสามารถคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

*****************************************************************************

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

*****************************************************************************

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้สมัครสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อผู้สมัครสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อผู้สมัครสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อผู้สมัครสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อผู้สมัครสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อผู้สมัครสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

รับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดดังนี้

75E597D4-096E-4D26-8B8D-1F513260BF89

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561

ผลการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
ประจำปี 2561

 

BG-1

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความสามารถคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

*****************************************************************************

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

*****************************************************************************

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560

ผลรางวัลการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560

 

ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล มารายงานตัวและรับรางวัล

ใน วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น.

ณ เต็นท์นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บริเวณหน้าอาคารคุณากร เนื่องในงานวันสถาปนาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยครบรอบ 119 ปี

Previous Older Entries